Αερόστρωμα κατά κατακλίσεων με ηλεκτρική αντλία

Διαστάσεις: 200 Χ 84 cm

Χαρακτηριστικά: Αερόστρωμα κατά κατακλίσεων με σύστημα εναλλαγής του αέρα σε τέσσερις φάσεις, αθόρυβο με ηλεκτρική ρύθμιση του όγκου του παρεχόμενου αέρα από ρυθμιστή στο μοτέρ.

Αποτέλεσμα: Προστασία από κατακλίσεις χάρη στις αεροκυψέλες εναλλασόμενης πίεσης.