Χαρακτηριστικά:Νάρθηκας ποδοκνημικής διπλής βαλβίδος από άκαμπτο θερμοπλαστικό με εσωτερική ενίσχυση από foam και επιθέματα Air Gel για κρυοθεραπεία. Η άρθωση είναι έτσι σχεδιασμένη ώστε να επιτρέπεται η χρήση της επένδυσης αλλά όταν επιβάλλεται η κρυοθεραπεία να τοποθετούνται τα επιθέματα Air Gel στην κενή επιφάνεια της ενίσχυσης. Τα επιθέματα Air Gel τοποθετούνται στον καταψύκτη.

Αποτέλεσμα:Βοηθά στην μείωση του οιδήματος, αιμάρθρου λόγω των επιθεμάτων αέρα και GEL. Επιτρέπει στην ποδοκνημική την κάμψη και την έκταση ενώ περιορίζει τις πλάγιες κινήσεις.

Ενδείξεις:Χωρίς τα επιθέματα gel: κατάγματα αστραγάλου, τενοντίτιδα, μετεγχειρητική συνδεσμική χρήση όπως για βαριά διαστρέμματα σφυρών ποδοκνημικής ειδικά μετά από αθλητικές δραστηριότητες, βαριές κακώσεις συνδέσμων και τενόντων, τελική φάση σε κατάγματα σφυρών αστραγάλου. Όταν χρησιμοποιούνται τα επιθέματα: κρυοθεραπεία, ιδιαίτερα κατά την αθλητική δραστηριότητα.